Ulsmåg Skole

Ulsmåg skole i Bergen

Denne skolen fikk komplett veifinningssystem. Både ledelinjer, farefelt og oppmerksomhetsfelt.

Oppmerksomhetsfelt foran heis.

Oppmerksomhetsfelt ved bunn av trapp.

Farefelt oppe ved trapp.