Stuenes Skole

I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med små nette indikatorer for dører.

Orienteringsfelt for retningsendring.

Farefelt i lys grå på koksgrått gulvbelegg.

Vårt monteringsprinsipp er et start/stopp-felt ledelinjer på slagradisus ved utadslående dør.