Søra Bråde

Søra Bråde Bofelleskap på Jæren fikk et komplett og intuitivt taktilt ledelinjesystem.

Farefelt ved topp av trapp, og enkel trappenesemarkering.

Haptiles produkter står nydelig til den slipte betongen.

Her blir det godt å bo.