Signo

Signo, Conrad Svendsen Senter fikk et komplett ledelinjesystem for sine beboere.

Ledelinjene viser vei til trappehus, matsal og kapell.

Ved trappene er det god kontrast med sorte markeringer på det rå gulvet.

Den beste måten å holde ledelinjene rene på er å bruke vaskebil med børster.