Scandic Vulkan Hotel

Scandic Vulkan Hotel valgte Haptiles ledelinjesystem.

Haptiles Design AS leverte ett komplett system med ledelinjer, start/stopp felt, felt for retningsendring. For heiser leverte vi oppmerksomhetsfelt, og for trapper farefelt, oppmerksomhetsfelt og trappenesemarkører.

Farefelt oppeved trapp i baren på Vulkan Hotel.

Oppmerksomhetsfelt foran heisdør i resepsjon

Trappenese markører på slipt eiketrapp.