Orkdal Opplæring

Orkdal kommunes Opplæringssenter fikk markert trappene sine med Haptiles farefelt og oppmerksomhetsfelt.

Forklarende tekst

Forklarende tekst

Forklarende tekst