Namdalseid Helsetun

Namdalseid Helsetun valgte Haptiles.

Haptiles leverte ett komplett system med ledelinjer, start/stopp- felt, orientering-felter for retningsendring. Trappene er markert med oppmerksomhetfelter og farefelter.

Ved neste krysningspunkt stanser ledelinjen ved betjeningspanelet for heisen.

Ved neste krysningspunkt stanser ledelinjen ved betjeningspanelet for heisen.

Videre innover i lokalene leder ledelinjen til Oppmerksomhetsfeltet ved bunnen av trappen.