Høgskolen i Molde

Tekst

Oppmerksomhetsfelt i bunn av trapp.

Farefelt oppe ved trapp.

Oppmerksomhetsfelt i bunn av trapp.