Gardermoen Terminal 2

Ved utbyggingen av Terminal 2 på Gardermoen ble Haptiles produkter valgt. Vi leverte Farefelt og Oppmerksomhetsfelt ved trapper og heiser.

Forklarende tekst til bilde

Forklarende tekst til bilde

Forklarende tekst til bilde