DiBk

Direktoratet for byggkvalitet har valgt Haptiles

Haptiles design leverte Farefelt og Oppmerksomhetsfelt ved hovedtrappen til Direktoratet for Byggkvalitet sine kontorer.

Oppmerksomhetsfelt ved bunn av trapp.

Farefelt ved topp av trapp.

Farefeltet er tilpasset en branngardin. Universell utforming i så stor utstrekning som mulig.