Det 4. hjørnet

Det 4. Hjørnet på Torvet i Narvik er byens nye signalbygg som definitivt er med på å definere Narviks nye sentrum.

Ledelinje til skranken i biblioteket.

Oppmerksomhetsfelt og farefelt ved trappen.

Ledelinje, orienteringsfelt og oppmerksomhetsfelt foran heisen.