VI HAR TAKTIL MERKING TIL TEK10.
LEDELINJER, FAREFELT OG OPPMERKSOMHETSFELT

 

Haptiles taktile veifinningsystem bidrar til at ditt bygg blir universelt utformet.
Ta kontakt med oss og sammen finner vi den beste løsningen for ditt bygge- og rehabiliterings-prosjekt.

Å finne frem i offentlige bygg kan være en utfordring for alle.

haptiles® er et innovativt, taktilt veifinningssystem for innendørs bruk

haptiles® er designet for installering i alle offentlige bygg

haptiles® er utviklet og produsert av Haptiles Design AS; et designbyrå som jobber spesielt med universell utforming

Profil & Dekor er nå hovedleverandør av haptiles taktile veifinningssystem.
Ta kontakt med oss for å finne en optimal løsning for ditt bygge-
og rehabiliteringsprosjekt.

Støttet av Innovasjon Norge

Støttet av Næringsetaten Oslo

Samarbeid med Connect